SPIRA ENSEMBLE SÖKER NY DIRIGENT – SPIRA ENSEMBLE ETSII UUTTA JOHTAJAA

SPIRA ENSEMBLE SÖKER NY DIRIGENT – SPIRA ENSEMBLE ETSII UUTTA JOHTAJAA

SPIRA ENSEMBLE SÖKER NY DIRIGENT

Spira Ensemble söker en ny dirigent som kan tillträda senast hösten 2019.

Spira Ensemble är en Helsingforsbaserad blandad kör som grundades 2013 för att sammanföra en grupp erfarna sångare med ambitiös, projektbaserad körverksamhet som mål. Kören har sedan dess formats till en kammarkör med regelbunden verksamhet. Spira arbetar för att vara en progressiv kör i det finländska musikfältet, främja vokalmusiken i Finland och Norden och representera finländskt körkunnande hemma och utomlands. Koristerna är hängivna sångare och många har bakgrund i stadens studentkörer och musikinstitut.

Spira övar i regel en vardagskväll (3 timmar) och en helgdag (lördag eller söndag, 6 timmar) per månad i Helsingfors. Den nya dirigenten kan också påverka tidtabellerna.

Vi förväntar oss att du:

 • Har en gedigen, flerårig erfarenhet av och utbildning i kördirigering.
 • Kan verka som körens konstnärliga ledare och dirigera kören under övningar och konserter.
 • Har en stark egen konstnärlig röst och klara visioner, är ambitiös och motiverad att utveckla kören.
 • Har ingående kunskap om repertoar och körtradition för blandad kör.
 • Har ett intresse för och/eller kunskaper i körens verksamhetsspråk svenska. Att du behärskar svenska är en merit, inte ett krav.
 • Förstår kören som en social helhet och inser samhörighetens betydelse för instrumentet.

Bland Spiras konserter och utmärkelser kan nämnas:

 • Grand Prix och tre guldstämplar på Tampereen Sävel 2015.
 • Evert Ekroth-priset 2015.
 • Yles pris för bästa inhemska kör i Harald Andersén-tävlingen 2016.
 • Mahlers åttonde symfoni med Radions symfoniorkester och Hannu Lintu under Helsingfors festspel 2018.

Är du Spiras nya dirigent och konstnärliga ledare? Skicka din ansökan med löneanspråk och CV senast 30.4.2019 till spiraensemble@gmail.com.

För mera information kontakta:
Cecilia Wikman
Ordförande, Spira Ensemble
Telefon: 040-1638593
E-post: spiraensemble@gmail.com

 

SPIRA ENSEMBLE ETSII UUTTA JOHTAJAA

Spira Ensemble etsii uutta kuoronjohtajaa syksystä 2019 alkaen.

Spira Ensemble on vuonna 2013 perustettu helsinkiläinen sekakuoro. Se perustettiin  yhdistämään joukko kokeneita laulajia, jotka kaipasivat projektiluonteista, mutta kunnianhimoista musisointia. Kuoro on sittemmin muotoutunut säännöllisesti työskentelevän kamarikuoron suuntaan. Spiran tavoitteena on olla eteenpäin suuntautuva voima suomalaisessa kuorokentässä ja edustaa parasta suomalaista kuoro-osaamista sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Kuoron nelisenkymmentä laulajaa ovat sitoutuneita Spiraan ja heillä on pitkä kuorotausta ylioppilaskuoroissa ja musiikkiopistoissa.

Spira harjoittelee tyypillisesti Helsingissä yhden arki-illan (3h) sekä yhden viikonlopun päivän (6h) kuukaudessa. Uusi johtaja voi vaikuttaa aikatauluihin.

Toivomme sinulta:

 • Vankkaa, monivuotista kokemusta kuoronjohdosta, sekä vastaavaa asiaankuuluvaa koulutusta.
 • Kykyä vastata kuoron taiteellisesta toiminnasta, harjoituksista ja konserteista
 • Vahvaa omaa taiteellista näkemystä ja visiota, sekä kunnianhimoa ja motivaatiota kehittä kuoroa.
 • Syvää perehtyneisyyttä sekakuoron ohjelmistoon sekä esityskäytäntöihin.
 • Kiinnostusta kuoron toimintakieleen ruotsiin. Ruotsin kielen taito on etu, mutta ei edellytys.
 • Vastakaikua kuorolle sosiaalisena kokonaisuutena, ja ymmärrystä yhteenkuuluvuuden merkitykselle kuoroinstrumentille.

Spiran menestyksistä ja konserteista viime vuosina voidaan mainita:

 • Grand Prix -voitto ja kolme kultaleimaa Tampereen Sävelessä 2015.
 • Evert Ekroth -palkinto 2015.
 • Yleisradion parhaan kotimaisen kuoron palkinto Harald Andersén -kilpailussa 2016.
 • Mahlerin kahdeksannen sinfonian esitys Radion sinfoniaorkesterin kanssa Helsingin Juhlaviikoilla 2018, johtajana Hannu Lintu.

Oletko sinä Spiran uusi taiteellinen johtaja? Lähetä hakemuksesi sisältäen CV:n ja palkkatoivomuksen viimeistään 30.4.2019 osoitteeseen spiraensemble@gmail.com.

Lisätietoja antaa:
Cecilia Wikman
Puheenjohtaja, Spira Ensemble
Puhelin: 040-163 85 93
Sähköposti: spiraensemble@gmail.com.

 

SPIRA ENSEMBLE SEEKS CONDUCTOR

Spira Ensemble, a mixed chamber choir based in Helsinki, Finland, is seeking a conductor starting fall semester 2019.

Spira Ensemble is a mixed chamber choir based in Helsinki, Finland, founded in 2013. Spira Ensemble is a fresh and progressive choir in the Finnish musical field and is currently working to expand its experience by representing Nordic choral excellence abroad. Most of its members share a common past in the prominent university choirs and music institutes of the country.

Spira Ensemble typically rehearses one weekday evening (3 hrs) and one longer session (6 hrs, Saturday or Sunday) every month. Rehearsals are held in Helsinki.

What we look for in a strong candidate:

 • A relevant degree and some years of solid experience in choral conducting.
 • The ability to act as the artistic director and conductor of our choir at rehearsals and concerts.
 • A clear, ambitious artistic point of view, as well as the visions and the motivation to further develop our choir.
 • Close insights into mixed choir repertoire and traditions.
 • A genuine interest towards Swedish, the working language of the choir. Any degree of Swedish proficiency is considered a merit, not a requirement.
 • An understanding of how choirs work as a social entity and an appreciation of the importance of community for the instrument itself.

Some of Spira Ensemble’s achievements thus far include

 • the Grand Prix and three gold stamps, the highest mark of achievement at the Tampere Vocal Festival Choral Review in 2015,
 • the Evert Ekroth Prize for the musical group of the year 2015,
 • the Finnish Broadcast Company Prize for Best Finnish Choir at the prestigious Harald Andersén Chamber Choir Competition in 2016, and
 • performing Mahler’s 8th Symphony at the Helsinki Festival 2018 along with the Finnish Radio Symphony Orchestra, conducted by Hannu Lintu.

Are you Spira Ensemble’s new conductor? Please submit a letter of application along with your curriculum vitae and salary requirement by 30 April 2019 to spiraensemble@gmail.com.

For additional information, please contact

Cecilia Wikman

President, Spira Ensemble

Phone number: + 358 40 163 85 93

Email: spiraensemble@gmail.com

 

Kommentarer är stängda.