Kontakt

Kontakt

Spira på Facebook
Spira på Instagram

Styrelsen

Ordförande
Henri Lindén
Tel. +358 50 588 4288
Spira

Skattmästare
Richard Wanamo
Tel. +358 50 441 0294
Ricke

Ledamöter
Sophie Aminoff
Kai Bäckström
Pia Sjöblom

Postadress

Spira Ensemble rf c/o Henri Lindén
Högbergsgatan 4 A 11
00150 Helsingfors

Bank och FO-nummer

IBAN: FI54 4055 0012 4603 96
BIC/SWIFT: HELSFIHH
FO-nummer: 2683237-4

Understöd

Spira Ensemble stöds av:

Svenska kulturfonden
Emilie och Rudolf Gesellius stiftelse
Föreningen konstsamfundet
Stiftelsen Tre Smeder
William Thurings stiftelse
Otto A. Malms stiftelse
Madetoja-stiftelsen