Spira söker dirigent – Spira etsii johtajaa

Spira söker dirigent – Spira etsii johtajaa

SPIRA ENSEMBLE SÖKER NY DIRIGENT 

Spira Ensemble söker en ny dirigent som kan tillträda senast sommaren / hösten 2023. 

Spira Ensemble är en Helsingforsbaserad blandad kör som grundades 2013 för att sammanföra en grupp
erfarna sångare med ambitiös, projektbaserad körverksamhet som mål. Kören har sedan dess formats till en kammarkör med regelbunden verksamhet. Spira arbetar för att vara en progressiv kör i det finländska musikfältet, främja vokalmusiken i Finland och Norden och representera finländskt körkunnande hemma och utomlands. Koristerna är hängivna sångare och många har bakgrund i stadens studentkörer och musikinstitut. 

Spira övar i regel en vardagskväll och en helgdag (lördag eller söndag) per månad i Helsingfors.

Vi förväntar oss att du

 • har en gedigen, flerårig erfarenhet av och utbildning i kördirigering
 • kan verka som körens konstnärliga ledare och dirigera kören under övningar och konserter
 • har en stark egen konstnärlig röst och klara visioner, är ambitiös och motiverad att utveckla kören och förverkliga dess potential
 • har ingående kunskap om repertoar och körtradition för blandad kör
 • har ett intresse för och/eller kunskaper i körens verksamhetsspråk svenska. Att du behärskar svenska är en merit, inte ett krav
 • förstår kören som en social helhet och inser samhörighetens betydelse för instrumentet. 

Bland Spiras konserter och utmärkelser kan nämnas: 

 • Delat första pris i klassen för nutidsmusik och tredje pris i blandkörsklassen vid Tallinns internationella körtävling 2019.
 • Arnold Schönbergs Gurre-Lieder med Helsingfors stadsorkester och Susanna Mälkki under Helsingfors festspel 2019.
 • Gustav Mahlers åttonde symfoni med Radions symfoniorkester och Hannu Lintu under Helsingfors festspel 2018.
 • Yles pris för bästa inhemska kör i Harald Andersén-tävlingen 2016. 
 • Grand Prix och tre guldstämplar på Tampereen Sävel 2015.
 • Evert Ekroth-priset 2015. 

Är du Spiras nya dirigent och konstnärliga ledare? Skicka din ansökan med löneanspråk och CV senast 31.1.2023 till spiraensemble@gmail.com.  

För mera information kontakta: 

Henri Lindén
Ordförande, Spira Ensemble
Telefon: 050 – 588 42 88
E-post: hslinden@gmail.com


SPIRA ENSEMBLE ETSII UUTTA JOHTAJAA

Spira Ensemble etsii uutta kuoronjohtajaa kesästä / syksystä 2023 alkaen.

Spira Ensemble on Helsinkiläinen sekakuoro joka on perustettu 2013 yhdistämään joukko kokeneita laulajia tavoitteenaan projektiluontoinen mutta kunnianhimoinen kuorotoiminta. Kuoro on kuitenkin muotoutunut enemmän säännöllisesti työskentelevän kamarikuoron suuntaan. Spiran tavoitteena on olla progressiivinen kuoro suomalaisessa kuorokentässä, edistää vokaalimusiikin esittämistä Suomessa ja Pohjoismaissa, sekä edustaa suomalaista kuoro-osaamista sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Kuorolaiset ovat omistautuneita laulajia, jotka omaavat pitkän kuorotaustan ylioppilaskuoroissa tai musiikkiopistoissa.

Spira harjoittelee normaalisti Helsingissä yhden arki-illan sekä yhden viikonlopun päivän kuukaudessa.

Toivomme sinulta:

 • Vankkaa, monivuotista kokemusta kuoronjohdosta, sekä vastaavaa asiaankuuluvaa koulutusta.
 • Kykyä toimia kuoron taiteellisena johtajana, sekä harjoitusten vetäjänä ja konserttien johtajana.
 • Vahvaa omaa taiteellista näkemystä ja visiota, sekä kunnianhimoa ja motivaatiota kehittää kuoroa
 • Syvää perehtyneisyyttä sekakuoron ohjelmistoon sekä esityskäytäntöihin.
 • Kiinnostusta kuoron toimintakieltä ruotsia kohtaan. Ruotsin kielen taito on etu, mutta ei edellytys.
 • Vastakaikua kuorolle sosiaalisena kokonaisuutena, ja ymmärrystä yhteenkuuluvuuden merkitykselle kuoroinstrumentin kannalta.

Spiran menestyksistä ja konserteista viime vuosina voidaan mainita:

 • Jaettu 1. palkinto nykymusiikin luokassa sekä 3. palkinto sekakuoroluokassa Tallinnan kansainvälisessä kuorokilpailussa 2019.
 • Arnold Schönbergin Gurre-Liederin esitys Helsingin Kaupunginorkesterin kanssa Helsingin Juhlaviikoilla 2019, johtajana Susanna Mälkki.
 • Gustav Mahlerin kahdeksannen sinfonian esitys Radion sinfoniaorkesterin kanssa Helsingin Juhlaviikoilla 2018, johtajana Hannu Lintu.
 • Yleisradion parhaan kotimaisen kuoron palkinto Harald Andersén -kilpailussa 2016.
 • Evert Ekroth -palkinto 2015.
 • Grand Prix -voitto ja kolme kultaleimaa Tampereen Sävelessä 2015.

Oletko sinä Spiran uusi taiteellinen johtaja? Lähetä hakemuksesi sisältäen CV:n ja palkkatoivomuksen viimeistään 31.1.2023 osoitteeseen spiraensemble@gmail.com

Lisätietoja antaa
Henri Lindén
Puheenjohtaja, Spira Ensemble
Puhelin: 050- 588 42 88
Sähköposti: hslinden@gmail.com


SPIRA ENSEMBLE SEEKS CONDUCTOR

Spira Ensemble, a mixed chamber choir based in Helsinki, Finland, is seeking a conductor to be appointed in the summer / autumn of 2023.

Spira Ensemble is a mixed chamber choir based in Helsinki, Finland, founded in 2013, bringing together a group of experienced singers to form an ambitious, project-based choir. Since then, the ensemble has shifted towards a fairly regular rehearsal schedule. Spira aims to be a progressive choir in the Finnish musical field, while advancing vocal music in Finland, the Nordic countries and beyond. The members are devoted singers who share a common past in the prominent university choirs and music institutes of the Helsinki area.

Spira Ensemble typically rehearses one weekday evening and one longer weekend session (Saturday or Sunday) every month. Rehearsals are held in Helsinki.

What we look for in a strong candidate:

 • Solid experience as a conductor, and preferably a degree in choral conducting
 • The ability to act as the artistic director and conductor of our choir at rehearsals and concert
 • A clear and personal artistic point of view, as well as the ambition and motivation to further develop our choir towards its full potential
 • Close insights into mixed choir repertoire and traditions
 • A genuine interest towards Swedish, the working language of the choir. Any degree of Swedish proficiency is considered a merit, but is no requirement.
 • An understanding of how choirs work as a social entity and an appreciation of the importance of community for the instrument itself.

Some of Spira Ensemble’s achievements thus far include

 • a shared 1st price in the contemporary music division and 3d price in the mixed choirs division at the Tallinn International Choir Competition in 2019
 • performing Arnold Schönberg’s Gurre-Lieder at the Helsinki Festival 2019 along with the Helsinki Philharmonic Orchestra, conducted by Susanna Mälkki
 • performing Gustav Mahler’s 8th Symphony at the Helsinki Festival 2018 along with the Finnish Radio Symphony Orchestra, conducted by Hannu Lintu
 • the Finnish Broadcast Company Prize for Best Finnish Choir at the prestigious Harald Andersén Chamber Choir Competition in 2016
 • the Grand Prix and three gold stamps, the highest mark of achievement at the Tampere Vocal Festival Choral Review in 2015
 • the Evert Ekroth Prize for the musical group of the year 2015.

Are you Spira Ensemble’s new conductor? Please submit a letter of application along with your curriculum vitae and salary requirement by 31 January 2023 to spiraensemble@gmail.com.  

For additional information, please contact

Henri Lindén
President, Spira Ensemble
Phone number: + 358 40 163 85 93
Email: hslinden@gmail.com

Kommentarer är stängda.