Dirigenten

Dirigenten

Spiras dirigent (2019–): George Parris

GP_litenbildFoto: Kai Bäckström.

George Parris (f. 1993) utbildade sig i musik vid University of Cambridge och University of Oxford, där han också sjöng i universitetens toppkörer. Till Finland kom han år 2017 för att avlägga magisterstudier i kördirigering vid Sibelius-Akademin, varifrån han snart blir utexaminerad.

Parris är grundare av och konstnärlig ledare för proffsensemblen The Carice Singers, som snabbt har gjort sig känd i den engelska körvärlden och gett ut fyra skivor. Han har arbetat med ett flertal finländska ensembler, bl.a. EMO Ensemble, HOL, Murtosointu, Kaari-Ensemble och Somnium Ensemble, och är själv aktiv som sångare i Helsingfors kammarkör och proffsensemblen I Dodici. Han har även arbetat med Kroatiens radio- och tv-kör samt följt med hur RIAS Kammerchor och radiokörerna i Danmark, Sverige och Lettland arbetar.

Parris är fr.o.m. hösten 2019 dirigent och konstnärlig ledare för Spira Ensemble.

Spiras dirigent (2013–2019): Kari Turunen

Dirigent Kari Turunen. Foto: Kai Bäckström.
Foto: Kai Bäckström.

Kari Turunen (f. 1962) är konstnärlig ledare för den professionella körensemblen Vancouver Chamber Choir. Innan han flyttade till Vancouver år 2019 var han en mångsidig aktör inom det finländska körlivet. Efter avslutat uppdrag som lektor i kördirigering på yrkeshögskolenivå år 2011, har han på heltid fungerat som körledare, sakkunnig, tävlingsdomare och föreläsare förutom i Finland även runtom i Europa och Asien.

Turunen har varit konstnärlig ledare för bl.a. följande framstående finländska körer: Akademiska Damkören Lyran, Akademiska Sångföreningen, Kammarkören Kampin Laulu, Suomen Kanttorikuoro, Spira Ensemble, samt de professionella ensemblerna Ensemble Petraloysio och I Dodici, som specialiserar sig på tidig musik. Han är grundande medlem i vokalensemblen Lumen Valo, som är en drivande kraft inom fältet för finländsk tidig musik, och sjöng själv tenor i ensemblen i 26 år. Han har vunnit otaliga priser med sina körer i både nationella och internationella tävlingar.

Förutom på det konstnärliga fältet har Turunen även varit aktiv inom olika föreningar och som festivalorganisatör. Han är konstnärlig ledare för bl.a. Aurore – Helsingfors årliga renässansmusikfestival samt för den Finlandssvenska sång- och musikfesten 2022. Han var ordförande för Finlands körledarförening i över 20 år och valdes till Årets körledare i Finland år 2008.

Turunen utbildade sig vid Helsingfors universitet och Sibelius-Akademin, varifrån han avlade magisterexamen i musik med kördirigering som huvudämne. Han har därtill avlagt sin doktorsexamen om framförandepraxis av tidig musik vid Konstuniversitetet i Helsingfors.