Kören

Kören

Foto: Kai Bäckström

Spira Ensemble är en blandad kör som grundades år 2013 på initiativ av Jennifer Hartman, som samlade ihop en stor del av de sångare som kören i dag består av. Idén var att erbjuda sångare som lämnat studentkörerna bakom sig ett alternativ för att fortsätta sin sångarkarriär på en hög nivå, men med ett mindre tidskrävande engagemang, vilket ofta är en förutsättning för sångare i den åldersgrupp Spira riktar sig till.

Kören har således färre gemensamma övningar, men poängterar i stället övning på egen hand och i mindre grupper, så att de gemensamma sammankomsterna blir möjligast smidiga. Kören har inga standardiserade insjungningar, utan nya medlemmar tas in efter behov.

Kören har så småningom börjat hitta sin nisch, och arbetar för det mesta med verk i vilka körens styrka, klangen, kommer till sin rätt. Kören har samarbetat med bland andra Erik Westberg och åbobaserade Ensemble Vida.

Spira deltog i den internationella Harald Andersén-tävlingen i Helsingfors i september 2016. Kören tog sig till final och tilldelades  Yles pris för den bästa finländska kören i tävlingen.

Spira har också medverkat på körfestivalen Tampereen Sävel i Tammerfors i juni 2015. Kören tilldelades då den högsta utmärkelsen, Grand Prix, och tre guldstämplar under körmönstringen på festivalen.

Spira Ensemble tilldelades också Evert Ekroth-priset 2015 av Finlands svenska sång- och musikförbund. Spira deltog också på FSSMF:s musikfest i Karleby i juni 2016, kören höll en egen konsert och framförde Einar Englunds Hymnus Sepulcralis på huvudfesten.

Spira Ensemble leds av Kari Turunen.