Kontakt

Kontakt

Styrelsen

Ordförande
Jennifer Hartman
spiraensemble@gmail.com
Tel. +358 45 853 21 11

Viceordförande och informatör
Cecilia Wikman
spiraensemble@gmail.com
Tel. +358 50 374 44 12

Skattmästare
Henri Lindén
hslinden@gmail.com
Tel. +358 50 588 42 88

Ledamot
Sebastian Perret
sebastian@perret.nu
Tel. +358 41 516 62 19

Ledamot
Monica Kulmala

 

Postadress

Spira Ensemble rf c/o Henri Lindén
Högbergsgatan 4 A 11
00150 Helsingfors

 

Bank och FO-nummer

IBAN: FI54 4055 0012 4603 96
BIC/SWIFT: HELSFIHH
FO-nummer: 2683237-4

 

Spiras Facebooksida:

www.facebook.com/spiraensemble