Kontakt

Kontakt

Styrelsen

Ordförande
Cecilia Wikman
spiraensemble@gmail.com
Tel. +358 40 163 85 93

Viceordförande
Janina Lindqvist
Tel. +358 44 510 14 15

Skattmästare
Henri Lindén
hslinden@gmail.com
Tel. +358 50 588 42 88

Ledamöter
Sebastian Perret
Emma-Sara Raunio

Postadress

Spira Ensemble rf c/o Henri Lindén
Högbergsgatan 4 A 11
00150 Helsingfors

 

Bank och FO-nummer

IBAN: FI54 4055 0012 4603 96
BIC/SWIFT: HELSFIHH
FO-nummer: 2683237-4

 

Spiras Facebooksida:

www.facebook.com/spiraensemble